ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

19/1/16

Οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής υψώνουν τείχος απέναντι στις ανθελληνικές προκλήσεις των φίλων των σκοπιανών


Οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής υψώνουν τείχος απέναντι στις ανθελληνικές προκλήσεις των φίλων των σκοπιανών

Σε συνέχεια των ενεργειών των κκ. Ευρωβουλευτών που αφορούν στην απαράδεκτη κίνηση της Κροάτισσας Ευρωβουλευτού κας Petir να δημιουργήσει μία άτυπη ομάδα με το όνομα "φίλοι της Μακεδονίας" δημοσιεύουμε την επιστολή που απεστάλη στους Προέδρους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσουν το κύρος και την εξουσία τους προκειμένου να πείσουν τους Ευρωβουλευτές των Ομάδων τους να ενεργούν με τρόπο ο οποίος, αν μη τι άλλο συνάδει με την τήρηση της δεοντολογίας.
"Κυρίες και Κύριοι,
Πρόεδροι των πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Η ελευθερία του λόγου είναι βασικό θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και βασικός πυλώνας της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία του λόγου όμως, πρέπει να συνάδει με τους διεθνείς νόμους και κανόνες διαφορετικά οδηγεί στην ασυδοσία.
Έχει παρατηρηθεί εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο κοινοβουλευτικής δραστηριότητας ότι, πολλοί συνάδελφοι, αντιπρόσωποι των κρατών μελών, παραβιάζουν τις αποφάσεις 817 και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ψηφίσματος 47/225 (1993) της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και την ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 και όχι μόνο προσφωνούν την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως "Μακεδονία" αλλά επιβάλλουν με συγκεκριμένες και απαράδεκτες ενέργειές τους την αποδοχή του εν λόγω ονόματος από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως η ενέργεια της Κροάτισσας Ευρωβουλευτού  κας Marijana Petir να προσπαθήσει να δημιουργήσει άτυπη ομάδα με την ονομασία "φίλοι της Μακεδονίας".
Ίσως οι ίδιοι να μην ενδιαφέρονται για την τήρηση των νόμων εδώ, στο ναό της δημοκρατίας, αλλά εσείς ως επικεφαλής τους οφείλετε να τους επαναφέρετε στην τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση, καταστρατηγείτε τη δημοκρατία και εξευτελίζετε τη θέση που σας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες των χωρών σας. Επιπλέον, προκαλείτε ευθέως την χώρα μας και τον ελληνικό λαό, καθόσον γνωρίζετε την ευαισθησία μας στο υπόψη θέμα λόγω των επεκτατικών βλέψεων που εκφράζει η FYROM με την κλοπή και την παράνομη χρησιμοποίηση του ελληνικού ονόματος της Μακεδονίας.
Σας παρακαλούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε  το κύρος και την εξουσία σας προκειμένου να πείσετε τους Ευρωβουλευτές των Ομάδων σας να ενεργούν με τρόπο ο οποίος, αν μη τι άλλο συνάδει με την ευγένεια και την τήρηση της δεοντολογίας".
Dear Presidents of the Political Groups,
Freedom of speech is a basic foundation of democracy and a basic pillar of European Union itself. Freedom of speech should abide by international laws and rules, otherwise it leads to disruption of order.
It has been noticed since about a year and a half of parliamentary activities that many colleagues, representatives of member states, violate the decisions 817 and 845 (1993) of the UN Security Council, the resolution 47/225 (1993) of the general assembly of UN and the interim agreement of 1995 not only by pronouncing the former Yugoslav Republic of Macedonia as Macedonia but also enforcing some specific and inadmissible actions for the acceptance of the name from members of European parliament , like the action of the Croatian MEP Mrs Marijana Petir who’s trying to create an informal group by the name ‘’Friends of Macedonia’’.
Maybe they are not interested in complying with the laws, within the temple of democracy, but you as Presidents of the Political groups are obliged to make them act orderly. Otherwise, you are responsible for the outwit of democracy, the laws and the decisions of the international organizations as well as you demean the position given to you by the citizens of your countries.
Moreover, you provoke directly our country and the Hellenic people, since you are aware of our sensitivity in this matter due to the expansive forecasts that  fYROM has always been expressing, with the theft and the illegal use of the Hellenic name Macedonia.
Please be so kind as to use your power and your prestige to convince the MEPs of your groups in order to act properly and in a way that complies with courtesy and the code of contact.
General Eleftherios Synadinos
Lampros Fountoulis
General Georgios Epitideios
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...